1. Původní zdivo s venkovní omítkou Břízolit
2. Lepená a kotvená tepelná izolace
3. Stěrková vrstva
4. Výztužná tkanina
5. Venkovní omítka
6. Okapnička
7. Přířez tepelné izolace
8.Těsnicí páska TP600 illmod 600
9. Ukončovací profil
10. Vypěněno polyuretanovou pěnou
11. Okenní profil
12. Okenní těsnicí fólie ME508 TwinAktiv VV