1. Těsnicí páska TP300 illac
2. Podkladní profil - vyteplený
3. Vypěněno polyuretanovou pěnou
4. ME500 TwinAktiv
5. Venkovní omítka
6. Zdivo - s vnitřním tepelným izolantem
7. Okenní profil
8. ME500 TwinAktiv
9. Parapet