1. Zdivo
2. Lepení izolantu
3. Šroubovací hmoždinka, zápustná montáž s izolační zátkou z minerální vlny
4. Deska z kamenné minerální vlny: FKD, SmartWall S C1/C2, FKD S Thermal
5. Armovací tmel
6. Armovací tkanina
7. Finální úprava
8. Dilatační profil s armovací tkaninou
9. Těsnící provazec
10. Rohový profil