1. Dlažba na podložkách
2. Ochranná fólie Protan
3. Hydroizolační fólie Protan G
4. Separační geotextilie
5. Tepelná izolace
6. Parotěsná zábrana
7. Podkladní konstrukce
8. Nosná konstrukce
9. Horkovzdušný svar