Technická  poznámka :

 2. Ochranná PVC fólie Protan C tl. 1,0 mm je volně kladena, nemusí být svařena v přesazích, není svařena s obvodovou kcí.
 3. Hydroizolační fólie Protan G je PVC fólie s nosnou vložkou ze skelné rohože v tolušťce 1,5 mm. Standardní barva F 91 světle šedá a F 94 tmavě šedá, další barevné odstíny F 99 černá, F 12 červená, F 41 měděně zelená, F 45 tmavě zelená á F 26 hnědá. Fólie má protiskluzný povrch, smrštění pouze 0,1 %, je paropropustná („mí“ 13 000(-)), má FLL atest proti prorůstání kořenů, je ve vrchní vrstvě laku opatřena proti působení plísní, hnilob a mikroorganismů z přitěžovací vrstvy, výroba pouze v Norsku, v ČR má pouze jedno obchodně technické zastoupení
 4. Ochranná geotextilie na bázi PP, PE, PET atd., bez organických přísad, s krátce střiženým vláknem proti namotávání při vrtání, s neměnnou gramáží v ploše min. 300 g/m2.
 7. Hydroizolační fólie PROTAN se svařuje horkovzdušně speciálními přístroji k tomu určenými. Svařování provádí pouze dodavatelem odborně vyškolená osoba.