Technická  poznámka :

 1. Pochozí dlažba tl. 40 mm, podložky na bázi tvrzených plastů, pryž musí být od PVC odseparována
 2. Ochranná PVC fólie Protan C tl. 1,0 mm je volně kladena, nemusí být svařena v přesazích, není svařena s obvodovou kcí.
 3. Hydroizolační fólie Protan G je PVC fólie s nosnou vložkou ze skelné rohože v tolušťce 1,5 mm. Standardní barva F 91 světle šedá a F 94 tmavě šedá. Fólie má protiskluzný povrch, smrštění pouze 0,1 %, je paropropustná („mí“ 13 000(-)), má FLL atest proti prorůstání kořenů, je ve vrchní vrstvě laku opatřena proti působení plísní, hnilob a mikroorganismů z přitěžovací vrstvy, výroba pouze v Norsku, v ČR má pouze jedno obchodně technické zastoupení
 4. Separační geotextilie na bázi PP, PE, PET atd., bez organických přísad, s neměnnou gramáží v ploše min. 100 g/m2. Je možné použít skelnou rohože 100 g/m2. Běžně se používá geotextilie 300 g/m2 v detailech i v ploše.
 5. Tepelná izolace na bázi stabilizovaného střešního EPS se zvýšenou pevností pro pochozí střechy s označením EPS 200 S. V případě použití EPS je vždy nutná separační vrstva od PVC fólie Protan. V případě, že není ve spádu nosná nebo vyrovnávací vrstva, je spád vytvořen spádovými EPS klíny.
 6. Parotěsná zábrana je tvořena PE fólií tloušťky 0,15 mm nebo 0,2 mm s vysokým difuzním odporem. Ve spojích a po obvodech detailů je slepena parotěsnou oboustranně lepící páskou. PE fólie se pokládá současně se souvrstvím střechy. Parotěsná zábrana může být tvořena pásem na bázi bitumenu s parotěsnou nosnou vložkou, který může zároveň plnit funkci dočasné pojistné hydroizolace, pokud je souvrství kladeno s odstupem.
 9. Hydroizolační fólie PROTAN se svařuje horkovzdušně speciálními přístroji k tomu určenými. Svařování provádí pouze dodavatelem odborně vyškolená osoba.