1. Venkovní omítka
2. Stěrková vrstva a výztužnou tkaninou
3. Kotvení tepelná izolace
4. Tepelná izolace
5. Stěna - panel
6. Okapnička
7. Těsnicí páska TP600 illmod 600
8. Začišťovací profil s tkaninou
9. ME511 okenní fólie interiér
10. Začišťovací okenní profil
11. Okenní profil