1. Stěna - panel
2. Tepelná izolace
3. Kotvení tepelná izolace
4. Stěrková vrstva a výztužnou tkaninou
5. Venkovní omítka
6. Rohový profil
7. Těsnicí páska TP600 illmod 600
8. Začišťovací profil s tkaninou
9. ME320 okenní fólie interiér
10. Začišťovací okenní profil
11. Okenní profil