1. Vnitřní omítka
   - přednástřik - Baumit Spritz 4 mm
   - tepelně izolační omítka - Baumit TermoPutz tl. 20 mm
   - vápenocementová štuková omítka - Baumit PerlaFine tl. 3 mm
2. Tvarovka Liatherm 425
    LIAPOR 
3. Venkovní omítka
   - fasádní omítka - Baumit NanoporTop K1,5
   - základní nátěr - Baumit PremiumPrimer
   - multifunkční stěrka - Baumit MultiFine tl. 3 mm + sklotextilní síťovina Baumit StarTex
   - tepelněizolační omítka - Baumit ThermoPutz tl. 30 mm
   - přednástřik - Baumit Spritz tl. 4 mm
4. Liapor PS 70
5. Tepelná izolace EPS
6. Výztuž
7. PSI - překlad střední s izolací (výška 240 mm)
8. Trvale pružný tmel
9. Okenní fólie exteriér
10. Okenní profil
11. Venkovní parapet
12. Konstrukce podlahy
   - nášlapná vrstva podlahy
   - betonová mazanina s vloženou kari sítí tl. 50 mm
   - separační vrstva
   - kročejová izolace tl. 50 mm
13. Dobetonování tl. 70 mm
14. Prefabrikovaný prvek polostropu Liapor
15. Liapor B 240
16. PS - překlad střední (výška 240 mm)
17. Těsnicí fólie pro utěsnění interiérové části spáry
18. Ukončovací APU lišta
19. Fólie pro vytvoření vodotěsného, vzduchotěsného a parotěsného spoje - exteriér , okenní fólie pro vytvoření vzduchotěsné izolační vrstvy na interiérové straně připojovací spáry - interiér
20. Vnitřní parapet