1

Betonová stěna

2

Hydroizolační pás

3

Kotevní systém

4

Podložka

5

Šroub - hmoždinka

6

Tepelná izolace

7

Vzduchová mezera

8

Profil V

9

Šroub

10

Trapézový plech SAT 35 

SATJAM

11

Nýt

12

Ukončovací profil

13

Hliníkový okenní profil