1. Zdivo
2. Penetrace podkladu Cemix Penetrace základní
3. Lepicí hmota
     Cemix 115 Lepicí a stěrková hmota BASIC
     Cemix 135 Lepicí a stěrková hmota COMFORT
     Cemix 135 z Lepicí a stěrková hmota COMFORT COOL
     Cemix 165 Lepicí hmota SUPERFIX
     Cemix 185 Lepicí a stěrková hmota DIFUZNÍ
4. Tepelně izolační výrobek
5. Talířová hmoždinka
6. Stěrková hmota Cemix 185 Lepicí a stěrková hmota DIFUSNÍ
7. Výztužná síťovina Cemix VS 160 A
8. Základní nátěr
     Cemix Penetrace ASN Color
     Cemix Penetrace ST Color
9. Konečná povrchová úprava
     Cemix TETRACEM
     Cemix DUOCEM
     Cemix ACTIVCEM
     Cemix Silikonová omítka
     Cemix Silikátová omítka
     Cemix 438 Minerální omítka s fasádním nátěrem Cemix CEMPAINT EXTRA
     Cemix 043 b Flexi štuk s fasádním nátěrem Cemic CEMPAINT EXTRA
10. Expanzní páska
11. Ukončovací lišta omítková
12. Palubka
13. Celoplošné lepení poslední desky tepelněizolačního výrobku

     CEMIX