1. Vnitřní omítka
   - přednástřik - Baumit Spritz 4 mm
   - tepelně izolační omítka - Baumit TermoPutz tl. 20 mm
   - vápenocementová štuková omítka - Baumit PerlaFine tl. 3 mm
2. Tvarovka Liapor - Liapor M 240, Liapor M 240 RW, Liapor M 240 PLUS, Liapor KM 240
    LIAPOR 
3. Lepicí hmota Baumit StarContact
4. Izolant Baumit StarTherm
5. Stěrková hmota Baumit StarTherm
6. Sklotextilní síťovina Baumit StarTex
7. Základní nátěr Baumit PremiumPrimer
8. Fasádní omítka Baumit StarTop
9. Hmoždinky Baumit S
10. Střešní krytina
11. Střešní lať
12. Kontralať
13. Pojistná hydroizolace
14. Krokev
15. Tepelná izolace
16. Krokvový závěs
17. Parozábrana
18. Sádrokartonová konstrukce
19. Trvale pružný tmel