1. Ocelový sloup
2. Obklad, tloušťka desek PROMATECT®-200 dle poměru Ap/V a hodnoty požární odolnosti
     PROMAT
3. Spoje desek, přesadit o cca 500 mm
4. Ocelové svorky, popř. samořezné vruty (viz tabulka spojovacích prostředků)
5. Umělohmotné hmoždinky s vruty
6. Úhelník z ocelového plechu 20/40/0,7

Úřední doklad: 2014-Efectis-R0363bRev.2.