1. PROMATECT®-H - požárně ochranná deska, tl. 6 mm
     PROMAT
2. Ocelový profil HEB 140 - zkušební prvek
3. Stěnový profil CW 50/50/0,6, rozteč max. 625 mm
4. Stěnový profil UW 50/50/0,6
5. Profil CW 50, pro podložení spáry
6. Vrut 6 x 80 mm, rozteč 500 mm
7. Vrut 4 x 35 mm, střídavě uspořádané, rozteč 300 mm
8. Podpěrná stavební konstrukce stěny z pórobetonového zdiva o objemové hmotnosti 613 kg/m3 a tl. 100 mm (vzdálena 20 mm od neohřívaného povrchu ocelových sloupů)
9. Tmel Promat

Úřední doklad: PK2-16-10-914-C-2.