1

Ocelový nosník (hodnota Am/V<=284m-1)

2

Ochranný nátěr proti korozi, základní nátěrová barva PROMAPAINT®  

PROMAT

4

Nátěr vytvářející izolační vrstvu: PROMAPAINT®  (1 mm suché vrstvy = 2,1, kg/m2)

5

Krycí nátěr: PROMAPAINT® - finish