1. Požárně ochranná deska PROMAXON®, typ A, d = 20 mm
     PROMAT
2. Přířezy z desek PROMAXON®, d = 20 mm
3. Tmel Promat®
4. Požárně ochranný tmel PROMASEAL®-AG
5. Silikon PROMASEAL®-S
6. Stropní CD profil 60/27/0,6 podle DIN 18 182-1
7. Závěs tvořený závěsem noniovým, závěsem kotvovým, popř. závěsné páskové oceli, využití nosnosti ≤ 6 N/mm2 při požárním zatížení shora
8. Vrut 4,0 x 25, pouze při požárním zatížení shora, 2 kusy na závěs
9. Vrut 3,0 x 35, rozteč cca 200 mm
10. Vrut 3,5 x 55, rozteč cca 200 mm
11. Ocelová svorka 38/10,7/1,2, rozteč cca 100 mm, alternativně vrut 3,0 x 35, rozteč cca 200 mm
12. Ocelová svorka 80/12,2/2,03, rozteč cca 100 mm, alternativně vrut 4,0 x 70, rozteč cca 200 mm
13. Umělohmotná hmoždinka s vrutem, rozteč cca 500 mm
14. Ocelové svorky nebo vruty
15. Vrut 4,0 x 50
16. Ocelový úhelník 40/20/0,7

Úřední doklad: PKO-16-015.