1. Požárně ochranná deska PROMATECT®-100, d = 20 mm, k povrchové úpravě na stavbě, na přání s povrchovou úpravou z výroby
     PROMAT
2. Přířezy z desek PROMATECT®-100, d = 20 mm
3. Požárně ochranná deska PROMATECT®-100, d ≥ 15 mm, slepená s akustickou deskou třídy reakce na oheň B dle ČSN EN 13501-1, d ≥ 15 mm
4. Nosný profil pro rastrový páskový strop, b = 50, 75 nebo 100 mm
5. stěnový úhelník 30/30/1,0 mm
6. Noniový závěs
7. Ocelové svorky 38/10,7/1,2, rozteč cca 250 mm nebo vruty 3,5 x 35, rozteč cca 300 mm
8. Umělohmotná hmoždinka ø 8 x 60 s vrutem, rozteč cca 500 mm
9. Ocelové svorky 50/11,2/1,53, rozteč cca 200 mm nebo vruty 4,0 x 50, rozteč cca 250 mm

Úřední doklad: PKO-16-015.