1. Prefabrikovaný kovový stropní prvek Promat®,
     sklopný, zavěšený nebo shora uložený,
     s nebo bez minerální vlny, šířka prvků: ≤ 397 mm,
     délka prvků: ≤ 2500 mm, standardní provedení v RAL 9016, děrované RG 2,5/55
     PROMAT
2. Vložená deska PROMATECT®-100, d = 20 mm
3. Přířezy z desek PROMATECT®-100, d = 20 mm
4. Přířezy PROMATECT®-100
5. Pásky PROMASEAL®-PL, samolepicí,
5a. Typ K, b = 45 mm
5b. Typ E, b = 45 mm
5c. Typ A, b = 50 mm
6. Pásky PROMASEAL®-HT, d = 1,6 mm, samolepicí nebo s nánosem kontaktního lepidla, 6a b = 35 mm, 6b b = 30 mm
7. L profil ≥ 60/30 x 0,7
8. Hákový profil ≥ 60/20/24 x 2
9. Závěs tvořený z noniového závěsu nebo závěsné páskové oceli,
     rozteč ≤ 625 mm (využití nosnosti ≤ 9 N/mm2 při požárním zatížení shora),
     v kombinaci s hákovým profilem 8 a L profilem 7 (jen u vložené desky)
10. Posuvný úhelník, sada, typ S1
11. Posuvný úhelník, sada, typ S2
12. L profil
13. Krycí profil tvaru U 15/42/15 x 0,7
14. Umělohmotná hmoždinka s vrutem, rozteč ≤ 625 mm
15. Rychlovrut k zašroubování do kovové stojky, doplňkově přišroubování v ploše stěny pomocí hmoždinek pro duté prostory
16. Kabelová lávka, zatížení ≤ 22 kg/m
17. Elastická páska

Úřední doklad: PKO-16-015.