hmotnost: cca 24 kg/m2
tloušťka stěny: d = 50 mm
tepelný odpor 1/lambda: 0,60 m2K/W
1. Desky PROMATECT®-L, d = 25 mm
     PROMAT
2. Ocelový úhelník 40/20/0,75
3. Vruty 5,0 x 45, střídavě uspořádané, zapuštěné a zatmelené, rozteč 300 mm
4. Šrouby M6 x 70 s kovovými rozpěrnými hmoždinkami, rozteč cca 500 mm
5. Utěsnění z minerální vlny
6. Spoje desek zatmelené tmelem Promat®

Úřední doklad: PKO-16-062