1. EI 30: požárně ochranná deska PROMATECT®-100, d = 8 mm
EI 60: požárně ochranná deska PROMAXON®, typ A, d = 10 mm
     PROMAT
2. Deska z minerální vlny, nehořlavá, bod tání ≥ 1000 oC,
EI 30: d ≥ 40 mm, objemová hmotnost ≥ 30 kg/m3,
EI 60: d ≥ 50 mm, objemová hmotnost ≥ 50 kg/m3
3. Dřevěný sloupek viz tabulka 1
4. Trámky a rámy ze dřeva, průřez ≥ 55 x ≥ 35 mm
5. Utěsnění z minerální vlny
6. Tmel Promat®
7. Vrut 3,0 x 45, rozteč EI 30 ≤ 250 mm, rozteč EI 60 ≤ 200 mm, alternativně ocelová svorka 44/11,2/1,53 nebo hřebík 22 x 42
8. Umělohmotná hmoždinka se šroubem M6, rozteč cca 500 mm
9. Vrut ≥ 6 x 90, rozteč cca 400 mm

Úřední doklad: PKO-16-062