hmotnost obkladu bez stojin (REI 90): cca 39 kg/m2
hmotnost ocelového profi lu (REI 90): cca 17 kg/m2
celková plošná hmotnost (REI 90): cca 56 kg/m2
tepelný odpor 1/lambda (REI 90): 0,47 m2K/W
1. Desky PROMATECT®-H, REI 45: d = 12 mm; REI 90: d = 20 mm; REI 120: d = 25 mm
     PROMAT
2. Přířezy PROMATECT®-H, b ≥ 110 mm, d = 20 mm, popř. 10 či 25 mm
3. Ocelový profi l U 100 (zkušební kus)
4. Ocelový profi l IPE 100 (zkušební kus), rozteč svislého ocelového profi lu ≤ 1250 mm
5. Spoje desek zatmelené tmelem Promat®
6. Ocelové svorky*, rozteč cca 100 mm
7. Kovová rozpěrná hmoždinka se šroubem (podle statiky)
8. Utěsnění z minerální vlny

Úřední doklad: Z220160161