1. Obklad PROMATECT®-H,
     PROMAT
2. Paždík PROMATECT®-H,
3. Ocelové profi ly
4. Ocelový plech
5. Připevňovací prostředky
6. Přířez PROMATECT®-H, viz detaily
7. Přířez PROMATECT®-H, d = 25 mm
8. Připojení obkladu
9. Nosný systém budovy
10. Minerální vlna, třída reakce na oheň B, d = 20 mm
11. Masivní stěna

Úřední doklad: Z220160161