hmotnost (pouze obklad): cca 13 kg/m2
tepelný odpor 1/Λ: 0,36 m2K/W
vzduchová neprůzvučnost R´w (prostý průchod plochou): cca 25 dB

1

Deska PROMATECT®-L nebo -L500, d = viz dimenzační tabulka

PROMAT

2

Přířezy PROMATECT®-L nebo -L500, b = cca 100 mm, d = 1

3

Přířez PROMATECT®-H (objímka), b = 100 mm, d = 10 mm

4

Ventilační vedení z ocelového plechu

5

Spoj průduchů

6

Ocelové svorky nebo samořezné vruty } viz tabulka připevňovací

7

Ocelové svorky nebo samořezné vruty prostředky v kapitole 2

8

Nosný profil, rozměry stanoveny statickým výpočtem

9

Zavěšení, závitová tyč připevněná kovovou rozpěrnou hmoždinkou do masivního stropu