1. Tmel PROMASEAL®-AG
     PROMAT
2. Minerální vlna, třída reakce na oheň A1, bod tání ≥ 1000 oC, objemová hmotnost min. ≥ 60 kg/m3, 50 % stlačená
3. Hořlavá izolace, min. třída reakce na oheň E
4. Lehká příčka EI (t), d ≥ 100 mm, s nosnou kostrou opláštěnou z obou stran deskami d ≥ 2 x 12,5 mm a vyplněné minerální vatou třídy reakce na oheň A1 nebo A2
5. Masivní stěna EI (t), popř. REI (t), d ≥ 100 mm, objemová hmotnost ≥ 450 kg/m3
6. Masivní strop REI (t), d ≥ 150 mm, objemová hmotnost ≥ 650 kg/m3
7. Identifikační štítek
8. Spára stěna/stěna
9. Spára stěna/strop
10. Spára stěna/strop
11. Spára strop/strop

Úřední doklad: 13081902