1. Sklo PROMAGLAS®, typ, tloušťka (d) a rozměry viz tabulka
     PROMAT
2. Přířez PROMATECT®-H, tloušťka 15 mm
3. Přířez PROMATECT®-H, tloušťka (t) dle potřeby
4. Uzavřený ocelový profil, ≥50/≥30/≥3 mm, popř. ≥50/≥50/≥3 mm
5. Promat®-SYSTEMGLAS-silikon (chemicky neutrální)
6. Elastický pásek 3 x 12 mm, popř. 5 x 12 mm
7. Podložka pod sklo PROMATECT®, tloušťka 5 mm, šířka ≥ d skla (1), délka ≥ 60 mm, 2 ks na tabuli (pouze dole)
8. Plastová hmoždinka ø 8 mm s vrutem 6 x 80 mm, rozteč ≤ 500 mm
9. Tmel Promat® nebo tmel PROMATMEL®
10. Minerální vlna, třída reakce na oheň A1 nebo A2, bod tání ≥ 1000 oC
11. Ocelový samořezný šroub se zápustnou hlavou ≥ 5 x 50 mm, rozteč ≤ 250 mm
12. Masivní stěna nebo strop REI (t)
13. Ocelový šroub M12 s maticí, rozteč ≤ 500 mm
14. Ocelový vrut nebo svorka, rozměr dle tabulky spojovacích prostředků v kapitole 2
15. Ocelový zásuvný díl pro připojení ke stropní konstrukci
16. Ocelový úhelník
17. Zakrytí ze dřeva, hliníku nebo oceli
18. Identifikační štítek

Úřední doklad: PK2-05-14-903-C-0