1. Sklo Promat®-SYSTEMGLAS F1-120 (8/38/8), d = 54 mm, ≤ 1500 x 3500 mm
     PROMAT
2. Uzavřený profi l z oceli nebo nerezové oceli ≥ 50/≥ 20/≥ 2 mm
3. Elastický pásek 3 x 12 mm
4. Promat®-SYSTEMGLAS-silikon (chemicky neutrální)
5. Podložka pod sklo PROMATECT® 5 x 55 x 80 mm, 2 ks na tabuli
6. Ocelový spojovací plech ≥ 95 x 30 x 5 mm s ocelovým pouzdrem s vnitřním závitem, rozteč ≤ 650 mm
7. Izolační pásek PROMAGLAF®-A, d = 3 mm (2 vrstvy), b = 45 mm
8. Minerální vlna, třída reakce na oheň min. B, bod tání ≥ 1000 oC
9. Přířez PROMATECT®-H, d = 25 mm
10. Ocelový vrut se zápustnou hlavou 4 x 45 mm, rozteč ≤ 200 mm
11. Ocelový šroub se zápustnou hlavou ≥ M6 x 35
12. Plastová hmoždinka ≥ ø 8 mm se šroubem ≥ 6 x 100 mm, rozteč ≤ 650 mm
13. Omítka
14. Libovolná krycí lišta z nerezové oceli, hliníku, dřeva nebo plastu
15. Vyrovnávací malta
16. Identifikační štítek

Úřední doklad: PK2-05-12-906-C-0.