1. Sklo Promat®-SYSTEMGLAS 30, broušená hrana, typ 1, d = 17 mm,≤ 1200 x 2700 mm
     PROMAT
2. Uzavřený ocelový profil ≥ 50/≥ 20/≥ 2 mm
3. Elastický pásek, 3 x 12 mm
4. Promat®-SYSTEMGLAS-silikon (chemicky neutrální)
5. Minerální vlna, min. třída reakce na oheň B, bod tání ≥ 1000 oC
6. Přířez PROMATECT®-H, d = 25 mm
7. Přířez PROMATECT®-H, d ≥ 20 mm
8. Špalíčky z tvrdého dřeva nebo PROMATECT®-H, jen dole (2 ks na tabuli)
9. Pásek PROMASEAL®-PL
10. Plastové hmoždinky s vruty
11. Omítka
12. Případné krycí profily z nerezové oceli, hliníku, dřeva nebo plastu
13. Případné zakrytí spár z nerezové oceli, hliníku, dřeva nebo plastu
14. Vyrovnávací malta
15. Identifikační štítek

Úřední doklad: Informace na vyžádání