1. Sklo Promat®-SYSTEMGLAS 30, broušená hrana, typ 1, d = 17 mm, ≤ 2350 x 1200 mm
     PROMAT
2. Uzavřený ocelový profi l, popř. z nerezové oceli ≥ 50/≥ 20/≥ 2 mm
3. Přířez PROMATECT®-H, d = 25 mm
4. Přířez PROMATECT®-H, d ≥ 20 mm
5. Promat®-SYSTEMGLAS-silikon (chemicky neutrální)
6. Elastický pásek, 3 x 12 mm
7. Zakrytí spár z nerezové oceli, hliníku, dřeva nebo plastu
8. Špalíčky z tvrdého dřeva nebo PROMATECT®-H
9. Masivní stavební dílec
10. Lastové hmoždinky s vruty
11. Minerální vlna, min. třída reakce na oheň B, bod tání ≥ 1000 oC
12. Vyrovnávací malta
13. Omítka nebo zakrytí z nerezové oceli, hliníku, dřeva nebo plastu
14. Identifikační štítek

Úřední doklad: Informace na vyžádání