1. Sklo PROMAGLAS®, typ a max. rozměry podle k.l. 485.31
     PROMAT
2. Systémové dveře PROMAGLAS® EI 30, jednokřídlé nebo dvoukřídlé, rozměry podle k.l. 485.35 a 485.36
3. Systémová konstrukce PROMAGLAS® až EI 30 podle k.l. 485.31 s uzavřenými ocelovými profily ≥ 60/≥ 25/≥ 2 mm
4. Uzavřený ocelový profil ≥ 60/≥ 25/≥ 2 mm (protilehlá strana závěsům)
5. Dveřní závěsy
6. Dorazový profil tažený, přišroubovaný (viz 485.35/36)
7. Dorazový profil hraněný, přišroubovaný (viz 485.35/36)
8. Ocelová příložka
9. Příčné výztuhy z uzavřených ocelových profilů

Úřední doklad: Informace na vyžádání.