1. PROMASTOP®-FC10 požárně ochranná manžeta
     PROMAT
2. Kovová rozpěrná hmoždinka s vrutem do zdiva a betonu
3. Hořlavé potrubí s tl. stěny max. 8 mm
4. Masivní stěna nebo lehká příčka, popř. stropní konstrukce
5. Minerální vlna o objemové hmotnosti min. 40 kg/m3, l = 500 m
6. Clona manžety
7. Identifi kační štítek

Vnitřní rozměry požárně ochranných manžet PROMASTOP®-FC10: 355, 400 a 500 mm.
Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. 10112512