1. PROMASEAL®-A - požárně ochranný tmel
     PROMAT
2. Lehká příčka nebo masivní stěna EI nebo REI (t), d ≥ 150 mm
3. Masivní strop REI (t), d ≥ 150 mm, objemová hmotnost ≥ 450 kg/m3
4. Ocelové potrubí, průměr 50 až 106 mm, tloušťka stěny 2 až 14,2 mm
5. Izolace potrubí CS - průběžná nepřerušená v místě ucpávky, z minerální vlny, tloušťka 30 mm, objemová hmotnost ≥ 40 kg/m3, třída reakce na oheň min. A2-s1, d0 / A2L-s1, d0, bod tání ≥ 1000 oC
6. Minerální vlna, objemová hmotnost ≥ 40 kg/m3, 50% stlačená, třída reakce na oheň A1, bod tání ≥ 1000 oC
7. Identifikační štítek

Úřední doklad: ETA-14/0107.