1. Masivní stěna popř. lehká příčka. d ≥ 100 mm odpovídající požární odolnosti
2. Protipožární polštáře PROMASTOP®, velké, popř. malé
     PROMAT
3. Potrubí z plastu do pr. 50 mm
4. Potrubí kovové do pr. 114 mm
5. Identifi kační štítek

Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK2-11-04-923-C-1