1. Okenní profil
2. Rohový profil
3. Těsnicí hydroizolační fólie ME501 TwinAktiv HI
4. Připojovací profil rámu stavitelný (HVP, HVW)
5. Zateplovací systém
6. Zdivo
7. Konzola SFS JB-D/K do stavebního otvoru
8. Kotvení konzoly
9. Vyztužovací tkanina
10. Vyztužovací rohový profil
11. Vzduchotěsná fólie ME501 TwinAktiv HI