1. Dřevěný trám >= 60 mm
2. Obklad
     BACHL
3. Vnitřní omítka