1. PROMATECT®-H, tl. 6 nebo 25 mm
     PROMAT
2. Dřevěný trám
3. Nosný CD profi l 60/27/0,6, rozteč &le 625 mm
4. CD profi l 60/27/0,6 mm pro zakrytí spár
5. L profi l 40/40/0,7 mm
6. Závěs
7. Plastová hmoždinka s vrutem 4 x 35 mm, rozteč 500 mm
8. Vrut 4 x 35 mm, rozteč 300 mm

Úřední doklad: PK2-16-09-907-C-1 a PK2-16-10-903-C-1