1. Desky PROMATECT®-H
d = při šířce dřevěného trámu ≥ 40 mm 8 + 8 mm 10 + 10 mm 12 + 12 mm
d = při šířce dřevěného trámu ≥ 100 mm 6 + 6 mm 8 + 8 mm 10 + 10 mm
     PROMAT
2. Utěsnění z minerální vlny
3. Ocelové svorky 63/11,2/1,53, vruty 4,2 x 55, rozteč cca 200 mm nebo hřebíky 28 x 70 pro 1. vrstvu, rozteč cca 150 mm
4. Ocelové svorky dle tabulky spojovacích prostředků, zarazit šikmo, rozteč 100 mm
5. Spoje desek, přesazení ≥ 100 mm
6. Palubky s drážkou a perem, d ≥ 21 mm
7. Dřevěné trámy
8. Strop s omítkou
9. Připevnění (samořeznými vruty nebo hřebíky)
10. Nosný profi l (T profi ly nebo CD profi ly)
11. Zavěšení
12. Omítkové pletivo

REI 45 - 11 (15)[kg/m2] 8 + 8 mm trám ≥ 40 mm 6 + 6 mm trám ≥ 100 mm
REI 60 - 13 (17)[kg/m2] 10 + 10 mm trám ≥ 40 mm 8 + 8 mm trám ≥ 100 mm
REI 90 - 19 (23)[kg/m2] 12 + 12 mm trám ≥ 40 mm 10 + 10 mm trám ≥ 100 mm

Úřední doklad: PKO-16-057