1. Protipožární deska PROMATECT®-100, d ≥ 15 mm
     PROMAT
2. Pásky z desek PROMATECT®-100, d ≥ 15 mm
3. Dřevěné trámy, rozměry nejméně 100 × 200 mm
4. Palubky, d ≥ 21 mm
5. Minerální vlna pro vyplnění volných míst
6. Profil CD 60/27 × 0,6 mm
7. Vhodná skladba podlahy, např. nehořlavé prvky suché podlahy 2 × 10 mm
8. Hřebíky ≥ 2,8 × 65 mm nebo rovnocenné, 2 kusy na palubku
9. Sponky z ocelového drátu ≥ 28/11,2/1,53 mm nebo vruty se zápustnou hlavou odpovídající délky, rozteč ≤ 150 mm
10. Rychlovruty/vruty se zápustnou hlavou ≥ 3,9 × 35 mm, rozteč ≤ 200 mm
11. Šrouby do plechu, např. 4,2 × 18 mm
12. Vrut se strmým závitem ≥ 5,0 × 70 mm, s podložkou
13. Vhodné upevňovací prostředky, rozteč ≤ 500 mm, např. plastové hmoždinky ø 8 mm, se šroubem, ø 6 mm, s podložkou
14. Profil UD 28/45 × 0,6 mm nebo profil UD 48/28 × 0,6 mm
15. Přímý závěs pro profil CD, výška 200 mm
16. Noniový závěs CD pro profil CD se stavěcí tyčí a 2 pojistnými závlačkami na závěs
17. Tmel Promat®
18. Obvodové izolační pásky z minerální vlny
Úřední doklad: PKO: 317100201-A.