1. REI 30: požárně ochranná deska PROMATECT®-100, d ≥ 8 mm
REI 60: požárně ochranná deska PROMAXON®, typ A, d = 12 mm
REI 90: požárně ochranná deska PROMAXON®, typ A, d = 18 mm
     PROMAT
2. Přířezy z desek PROMATECT®-100, popř. PROMAXON®, typ A, d viz 1 , b = 80 mm
3. Izolace z minerální vlny, třída reakce na oheň B, bod tání > 1000 oC
4. Parozábrana
5. Dřevěný trám, rozměry podle statického výpočtu, b ≥ 60 mm
6. Střešní lať 30 x 50 mm
7. Střešní krytina
7a. Střešní tašky, břidlice
7b. Vláknocementové střešní šablony a vlnité desky, plechová krytina
7c. Došková krytina
8. Ocelové svorky 63/11,2/1,53, rozteč cca 150 mm, nebo vrut odpovídající délky

Úřední doklad: PKO-16-057