1. Požárně ochranná deska PROMATECT®-100, popř. PROMAXON®, typ A
     PROMAT
2. Přířezy z desek PROMATECT®-100, popř. PROMAXON®, typ A
3. Ocelový trapézový plech, rozměry podle statického výpočtu
4. Ocelový nosník
5. Deska z minerální vlny, d ≥ 40 mm, objemová hmotnost ≥ 40 kg/m3
6. Parozábrana
7. Libovolná skladba střechy nad parozábranou
8. Betonová výplň podle statického výpočtu
9. Samořezný šroub se zápustnou hlavou 3,9 x 25, rozteč řad 280 mm, rozteč v řadě cca 300 mm
10. Stropní C profi l CD 60/27/0,6 mm, rozteč ≤ 625 mm, se zavěšením, rozteč závěsů ≤ 750 mm
11. Vrut 4,0 x 35, rozteč cca 300 mm
12. Ocelový úhelník 40/40/0,7 mm
13. Umělohmotná hmoždinka s vrutem, rozteč cca 500 mm
14. Minerální vlna, plošná hmotnost ≤ 5 kg/m2
15. Kovová hmoždinka s šroubem M4 x 45, v každém žlábku
16. Zapuštěné svítidlo

Úřední doklad: Z220160162