1. PROMATECT®-H, tl. 25 mm
     PROMAT
2. Nosný trapézový plech, tl. min. 1 mm
3. Nosný CD profi l 60/27/0,6 mm, rozteč ≤ 625 mm
4. CD profi l 60/27/0,6 mm pro zakrytí spár
5. L profi l 40/40/0,7 mm
6. Závěs
7. Drát s okem, průměr 4 mm
8. Závěs NP pro I a IPE profi ly
9. Plastová hmoždinka s vrutem 4 x 35 mm, rozteč 500 mm
10. Vrut 4 x 35 mm, rozteč 300 mm

Úřední doklad: PK2-16-10-904-C-1