1. Hydroizolační fólie z měkčeného PVC-P mechanicky kotvená k podkladu
2. Separační vrstva (obvykle geotextilie 300 g/m2 )
3. Spádové desky z EPS
    SDRUŽENÍ EPS ČR
4. Podkladní desky z EPS
5. Parozábrana z asfaltového pásu
6. Penetrační asfaltový nátěr ALP
7. Železobetonová stropní konstrukce
8. Teleskopický kotevní prvek
9. Horkovzdušný svar - minimální šířka u horkovzdušného svaru viz předpis výrobce fólie (20 až 30 mm)