1. Vrchní modifikovaný asfaltový pás s posypem - natavený
2. Kompletizované dílce s EPS - s nakašírovaným asfaltovým pásem
    SDRUŽENÍ EPS ČR
3. Podkladní desky z EPS
4. Parozábrana z asfaltového pásu
5. Penetrační asfaltový nátěr ALP
6. Železobetonová stropní konstrukce
7. Spodní napojovací modifikovaný asfaltový pás
8. Vrchní napojovací modifikovaný asfaltový pás s posypem
9. Náběhový klín z minerální vlny 60/60 mm
10. Kotvení svislé tepelné izolace
11. Svislá tepelná izolace stěny z kompletizovaného dílce z EPS
12. Podkladní přířez XPS
13. Přítlačná kovová lišta přišroubovaná po 200 mm k dřevěné lati
14. Dřevěná impregnovaná lať 60 x 40 mm přikotvená do nadstřešního zdiva
15. Zakládací lišta kontaktního zateplení obvodového pláště
16. Dotmeleno trvale pružným tmelem
17. Kontaktní zateplení obvodového pláště