1. Vrchní modifikovaný asfaltový pás s posypem - natavený
2. Kompletizované dílce s EPS - s nakašírovaným asfaltovým pásem
3. Podkladní desky z EPS
    SDRUŽENÍ EPS ČR
4. Parozábrana z asfaltového pásu
5. Penetrační asfaltový nátěr ALP
6. Železobetonová stropní konstrukce
7. Nástavec střešního vtoku s napojovací manžetou z modifikovaného asfaltového pásu
8. Napojovací manžeta nástavce střešního vtoku
9. Teleskopický kotevní prvek zajišťující polohu nástavce střešního vtoku
10. Střešní vtok s napojovací manžetou z modifikovaného asfaltového pásu 
11. Napojovací manžeta střešního vtoku pro napojení parozábrany
12. Kotevní prvek zajišťující polohu střešního vtoku
13. Ochranný koš
14. Těsnící kroužek
15. Dešťové odpadní potrubí