1. Střešní krytina SATJAM Rapid
    SATJAM
2. Laťování
3. Odvětrávací vrstva - tvořena kontralatí
4. Pojistná hydroizolace DHV (např. Satjamfol WI 135, WI 170)
5. Tepelná izolace
6. Parotěsná zábrana
7. Sádrokartonový obklad
8. Vrut s plochou hlavou SDR 4,2×25, nebo SDR INOX 4,2×25
9. Krokev