1. Střešní tašková tabule SATJAM ARAD
2. Samořezný šroub SDT
3. Střešní latě osová vzdálenost 350 mm (prkna 80x25)
4. Kontralatě 60 x 40
5. Pojistná vysocedifúzní hydroizolační fólie SATJAMFOL WI 135(170)
6. Krokev
7. Přidaná tepelná izolace
8. Parotěsná zábrana
9. Sádrokartonová konstrukce na krokvových závěsech
10. Tepelná izolace
11. Ukončovací U profil
12. Zatmeleno