1. Střešní krytina
2. Střešní laťování
3. Kontralatě
4. BACHL tecta PUR
5. Dorazové prkno
6. Pojistná vzduchotěsná vrstva
7. Střešní bednění
8. Krokve
9. Vymezovací zarážky
10. Okapové oplechování
11. BACHL PE parotěsná fólie - těsnící páska
     BACHL
12. Spojité přenesení zatížení