1. Střešní krytina SATJAM Rapid
    SATJAM
2. Samovrtný šroub SDR 4,2×25, nebo SDR INOX 4,2×25
3. Separační rohož WRAP
4. Bednění záklop
5. Odvětrávací vrstva - tvořena kontralatí
6. Pojistná hydroizolace DHV (např. Satjamfol WI 135, WI 170)
7. Krokev
8. Okapní plech Rapid
9. Okap