1. Střešní krytina SATJAM Rapid
    SATJAM
2. Samovrtný šroub SDR 4,2×25, nebo SDR INOX 4,2×25
3. Laťování
4. Odvětrávací vrstva - tvořena kontralatí
5. Pojistná hydroizolace DHV (např. Satjamfol WI 135, WI 170)
6. Bednění záklop
7. Tepelná izolace
8. Parotěsná zábrana
9. Sádrokartonový obklad
10. POP nýt nebo šroub SO2T nebo SO2T INOX
11. Držák hřebene perforovaný
12. Oplechování