1. Střešní tašková tabule SATJAM
    SATJAM
2. Střešní latě
3. Pojistná vysocedifúzní hydroizolační fólie SATJAMFOL WI 135(170)
4. Větraná vzduchová mezera vymezená krokvemi min. tl. 20mm
5. Tepelná izolace
6. Přidaná tepelná izolace
7. Parotěsná zábrana
8. Sádrokartonová konstrukce
9. Kontralatě
10. Samořezný šroub SDT
11. Větrací mřížka
12. Žlabový hák H 125 STANDARD + okapní žlab
13. Okapnička
14. Větrací mřížka