1. Střešní tašková tabule SATJAM
    SATJAM
2. Samořezný šroub SDT
3. Střešní latě
4. Kontralatě
5. Pojistná vysocedifúzní hydroizolační fólie SATJAMFOL WI 135(170)
6. Tepelná izolace
7. Těsnění
8. Okapní plech
9. Oplechování žlabu
10. Přidaná tepelná izolace
11. Parotěsná zábrana
12. Sádrokartonová konstrukce